COP (Coefficient of Performance)

A berendezés fűtési hatásfoka. A termelt hő és a felhasznált villamos energia vagy gáz mennyiségének hányadosa adott kiinduló és végső hőmérséklet mellett.
Értékének kiszámításához mindig figyelembe kell venni a keringetőszivattyúk energiafogyasztását.

EER (Energy Efficiency Ratio)

A berendezés hűtési hatékonysága. Az elvont hő és a felhasznált villamos energia vagy gáz mennyiségének hányadosa adott kiinduló és végső hőmérséklet mellett.

Aggregátor, aggregátoros áramfejlesztő

Benzin, ill. dízel- vagy biogázmotorral hajtott áramfejlesztő generátor. Legtöbbször csak tartalék áramforrásként alkalmazzák.

Akkumulátor(telep)

Több egymással elektromos kapcsolatban álló akkumulátorcellákból álló, egyenáramú elektromos energia tárolására szolgáló egység. A szolárakkumulátor általában igen nagy ciklusállóságú és kis önkisülésű savas ólomakkumulátor-típus.

Akkumulátorbank

Több egymással elektromos kapcsolatban álló akkumulátortelepből álló egység, amelyek soros, párhuzamos, ill. vegyes kapcsolásúak lehetnek.

Alkonyat - sötétedés, naplemente - kapcsoló

Olyan elektronikus egység, amely a hozzákapcsolt világítást alkonyatkor be-, kivilágosodáskor pedig kikapcsolja.

Beaufort-skála

Hagyományos széIsebességmeghatározó táblázat, amely eredetileg a tenger állapotának leírásán alapul.

Bypass dióda, ill. diódák

Sorosan kapcsolt napelemmodulok kimeneti kapcsaira záró irányban kötött diódák. A szóban forgó diódák alkalmazásakor a napárnyékba került, "kikapcsolódott" , vagyis áramot nem termelő napelemmodul bypass diódáján keresztül tud a többi modul még áramot adni. Egyes gyártók a napelemmoduljaikban a sorosan kapcsolt napelemcellák kimeneti kapcsaira is elhelyeznek záró irányban kötött áthidalódiódákat.

DC-AC inverter, DC-AC átalakító, egyen- és váltakozófeszüItség-átalakító, váItóirányító, hálózatpótló

Lásd Inverter.

DC-DC konverter, transzverter, egyenfeszültség- átalakító

Egy meghatározott egyenfeszültségből a kiindulási feszültségtől eltérő egyenfeszültséget előállító elektronikus egység.

Fékrendszer

A szélerőműveknél, vagyis a nagy teljesítményű szélgenerátoroknál a fékezést a fordulatszám-beállító, ill. túlpörgés elleni fékezéseket a normál üzemben a lapátkerék végzi (Pitch- vagy Stall-rendszer), de szabályozófékezések a generátor terhelésévei is végezhetők. Kizárólag vészhelyzetben történik teljes erejű fékezés, pl. a lapátvég befordítása, vagy a tengely fékezése tárcsafékkel stb.

Fényelem, fotoelektromos cella

A fényenergiát, vagyis az elektromágneses sugárzást közvetlenül elektromos energiává alakítja át. Ha a fényforrás a Nap, a fényelektromos cella, vagyis a fényelem neve napelem.

Generátor

Általános értelmezésben a generátor elektromos energiát termelő, begyűjtő egység. Ez lehet napgenerátor, szélgenerátor, benzin-, dízel- és biogázmotoros generátor, vízturbinás áramtermelő generátor, stb.

Hálózati-, hálózatra visszatápláló üzem (Utility Interactíve)

A megtermelt, felhasználásra nem kerülő felesleges elektromos energiát a közüzemi elektromos hálózatba tápláljuk. Az elektromos energiatermelő generátorok lehetnek egyediek vagy csoportos telepítésűek. A 230 V-os váltakozó feszültséget a hálózati feszültséghez szinkronizált inverter állítja elő az egyenfeszültségből.

Indulási (bekapcsolási) sebesség

Az a szélsebesség, amelynél a szélgenerátor működni kezd.

Inverter (I. DC-AC inverter)

Olyan feszültségátalakító, amely a napelemmodul, szélgenerátor (és egyéb áramforrás által termeit), a szolárakkumulátorba töltött egyenfeszültségű elektromos energiát pl. 230 V, 50 Hz frekvenciájú, tiszta szinuszos (vagy modifikált színuszos vagy négyszög, ill. trapéz jelalak lefolyású) váltakozó feszültséggé alakítja át. A hálózatra visszatáplálni tudó (nem szigetüzemű) inverter a kimeneti feszültségét szinkronizálja a betáplálásra kerülő hálózathoz, így az szinkron pozicióban kerül a közüzemi hálózatra.

kWp

Csúcsteljesítmény kW-ban (p = peak, csúcs). Lásd Napelemmodul-csúcsteljesítmény.

Lapátkerék, ill. rotor (helytelenül: propeller)

Fő egységei: lapát, szárnylapát, rotorszárny, rotorlapát és csatlakozóegységei : agy, lapátkerékagy, rotoragy, lapáttengely, rotortengely stb.

Lekapcsolási (leállási) sebesség

Az a szélsebesség, amelynél a szélgenerátor befejezi a működését.

Megújuló energiaforrások

napenergia, biomassza (ide tartozik a biogáz és a folyékony bioüzemanyagok előállítása), geotermális energia, szélenergia, vízenergia (hullám- és árapály-energiájának hasznosítása is).

Napelem, napelemcella

A napenergiát közvetlenül elektromos árammá alakítja át. Nemcsak a közvetlen napsugárzásból, de a környezet szórt fényéből, sőt a mesterséges fényből is képes elektromos egyenáramot előállítani.

Napelemmodul-csúcsteljesítmény (Wp, P = peak, csúcs)

A napelemmodullal begyűjthető maximális teljesítmény 1000 W/m2 napsugárzás-erősségnél, AM 1,5 sugárzási feltétel 25C környezeti hőmérséklet esetén.

Napkollektor

A napkollektorok hőenergia előállítására szolgálnak, pontosabban a Nap sugárzó hőenergiáját gyűjtik be. Az ilyen rendszerrel előállított meleg víz használati meleg vízként alkalmazható. A fagyálló folyadékos két körös sík vagy vákuumcsöves napkollektorokkal a napsütés az egész év folyamán hasznosítható, így a fűtésrásegítés is elérhető valósággá vált.

Szélgenerátor, szélmotoros áramfejlesztő

A szélenergia hasznosítása során a megfelelő sebességű szél egy lapátszerkezetet (szélkereket, szél motort) , vagyis motorként szereplő turbinát forgat, amely áramfejlesztővel (generátorral) van összekötve. Ily módon közvetlenül elektromos energiát állíthatunk elő. A 60 W ... 20 kW tartományba eső kis teljesítményű szélmotorral hajtott elektromos áramfejlesztőket (generátorok) általában 6 ... 30 m magasságban helyezik el.

Szélerőmű, ipari teljesítményű szélgenerátor

A szél energiájából elektromos áramot előállító nagy teljesítményű (150 kW. . .4,5 MW-os) szélgenerátor (szél motorral hajtott áramfejlesztő), amely az esetek többségében a közüzemi elektromos hálózatra termel. Általában 60 ... 110 m magas toronyra szerelik.

Szélerőmű-park, szélerőmű-mező, szélfarm

Nagyobb csoportokban telepített nagy teljesítményű szélgenerátorok (szélerőművek) együttese, amelyek a közüzemi elektromos hálózatra termelnek (1 ... 500 MW).

Szélmotoros vízszivattyú, vízhúzó szélmotor (vízszivattyús szélerőgép)

A mechanikus vízszivattyút működtető szélkerekes erőgépet helyesen szélmotoros vízszivattyúnak (vízhúzó szélmotornak) nevezzük.

Szigetüzemmód, automóm, önellátó, (Stand alone), villamosáram- üzemmód

Szigetüzemmódról akkor beszélünk, amikor a megtermelt (begyűjtött) elektromos energiát helyben, saját célra használjuk fel. Ahol a közüzemi hálózat is rendelkezésre áll a két üzemmód (a sziget- és a hálózati üzemmód) kombináltan is alkalmazható. Az energiaellátást a saját magunk által megtermelt energiára alapozzuk, de szükség esetén (pl. csúcsfogyasztás, szél- és napszegény időszakok esetén) az elektromos fogyasztóinkat a hálózatról (annak hiányában pl. mobil aggregátoros áramfejlesztőről) üzemeltetjük.

Szolgarúd, emelőrúd

A szélgenerátort tartó oszlop (acél feszítősodronyokkal kipányvázott vagy az építményhez bilincselt tűzi horganyzott acélcső oszlop) felemeléséhez és annak leengedéséhez alkalmas, megfelelő hosszúságú acélcső.

Töltésszabályozó, napelemes akkumulátortöltő (helytelenül: töltésvezérlő)

A töltésszabályozó megakadályozza a szolárakkumulátor túltöltését és annak mélykisütését, s ellátja a rendszer felügyeletét. Változó megvilágítási viszonyok (eltérő napfényerősségek) esetén automatikusan megkeresi a maximális hatásfokú, legnagyobb teljesítményt nyújtó munkapontot (MPPT), s így a napelemmodulokból nyerhető legnagyobb kimeneti teljesítményt hasznosítja. A korszerű töltésszabályzók sokoldalú feladatot látnak el. Ilyenek lehetnek túlterhelés-védelem, kisütésvédelem, túltöltés elle¬ni védelem, rövidzárlat elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem, töltéskijelzés, szélsebességjelzés stb.

Turbulencia

Véletlenszerű, kaotikus mozgás a levegőben, amely annak örvénylését, keveredését okozza.

Villámvédelem

A szélgenerátor-tartóoszlopot és magát a szélgenerátort és a napelemmodulos rendszerek egységeit feltétlenül földelni szükséges

Vízturbinás áramfejlesztő

A természetes vagy mesterségesen felduzzasztott tárolókból lezúduló víz motorként szereplő turbinát forgat, s az áramfejlesztőt (generátort) hajt meg, amelynek révén elektromos energiához jutunk. A vízenergia mesterséges tárolója feltölthető oly módon is, hogy napelemmodulokról, ill. szélgenerátorról működtetett szivattyúval a vizet a magasabban elhelyezett tároló ba juttatjuk (pumpáljuk). Napfény- és szélszegény időszakokban az elektromos energiát (kisegítő áramforrásként) a vízturbinás áramfejlesztő szolgáltatja.